Hill 400
 
© Team 17
Credit https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_400

Hill 400

parasite
Sign in to follow this  

Wzgórze 400 (ang. Hill 400) - jest to nazwa nadana wzgórzu przez aliantów w czasie II wojny światowej. Położone jest ono kilometr na wschód od wioski Bergstein w Niemczech (niedaleko Brenderberg). W czasie wojny miało duże znaczenie militarne ze względu na to, że stanowiło bardzo dobry punkt obserwacyjny. Stacjonowała tam niemiecka artyleria, stwarzająca zagrożenie dla wojsk alianckich w Lesie Hürtgen.

W czwartek, 7 grudnia 1944 r. "The New York Times" zamieścił na swoich łamach artykuł, że 2 Batalion Rangers zajął Wzgórze 400. 11 grudnia "The Times" doniósł swoim czytelnikom, iż "próby odbicia Wzgórza 400 przez siły niemieckie zostały odparte"

Credit

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_400

Copyright

© Team 17
Sign in to follow this  


Recommended Comments

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now