Grupa polskich graczy Hell Let Loose. Informacje i wiadomości, część serwisu www.hellletloose.pl Polska.

Adres zaproszenia Discord: http://discord.hellletloose.pl

Panuje tutaj kilka prostych zasad:

  • Panuje u nas brak podziałów, póki co jeden administrator daje sobie ze wszystkim radę.
  • Szanuj innych użytkowników, bez względu na wiek czy przekonania. Są u nas młodsi jak i starsi użytkownicy.
  • Prezentuj sobą wysoką kulturę wypowiedzi i komunikacji z innymi (nie rzucaj mięsem, nie krzycz, nie przeszkadzaj innym podczas zabawy).
  • Zachowuj się i postępuj na serwerach tak, aby nie wyłapać bana (przez pismo, mowę lub zachowanie np. TK). Nie tolerujemy tutaj tego.
  • Bardzo prosimy, aby wszyscy posiadali TAKIE SAME nicki na serwerze Discord jakimi posługują się w grze.
  • Na kanałach Discord unikaj prowokacji i rozmów o polityce, problemach społecznych, religii i innych tematach tabu, które są lub mogą powodować społeczne podziały. Administracja interpretuje poszczególne treści zwracając uwagę na ich szkodliwość względem porządku społecznego w społeczności HLL.PL, a decyzje o ich usuwaniu, upomnieniu/ostrzeżeniu/banie na użytkowniku są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Administracja rezerwuje sobie prawo poprawek i modyfikacji powyższych reguł zgodnie z potrzebami Społeczności, by zapewnić jej sprawne działanie.

Kilka przydatnych informacji:


Za przestrzeganie powyższych zasad,
serdecznie dziękujemy!